Dökme Yük Taşımacılığı

Birçok sıvı ve akabilen katı madde, herhangi bir kap içine konmadan başarıyla taşınabilir. Katı dökme yüklerden bazıları şunlardır: Maden filizleri, gübre, kömür, kireçtaşı, çimento, her tür tahıl, un, kimyasal maddeler, şeker. Sıvı maddeler ise, petrol ürünleri, bitkisel yağlar, kauçuk hammaddesi, sıvı gazlar, kimyasal maddeler, şarap, meyve suları, süt, su ve bira gibi ürünlerdir.

Ham petrol ve petrol ürünleri, dökme yük taşımacılığında tonaj olarak en büyük yeri alır. İkinci olarak tahıl taşımacılığı gelir. Tahıl taşımacılığı metal gereksinmesi arttıkça yerini, maden filizi taşımacılığına bırakmaktadır.

Paketleme yerine, açık yığınlar halinde yapılan taşımacılığın en önemli yararı, ekonomik olmasıdır. Ambalaj gereci kullanılmaya gerek olmaz. Ayrıca  ambalajlama işi ortadan kalkar. Dökme yük taşımacılığında, yükleme ve boşaltma daha çabuk yapılabileceği için, gemiler limanlarda daha az zaman yitirir ve böylece daha çok sefer yapmış olurlar.

Menü